De Meerwaarde van Hoogtechnologische Podologische technieken in de sport

 

Podologie is in België nog steeds het jongste paramedische beroep. Niettegenstaande hebben podologen niet stilgezeten en in een korte tijd een enorme meerwaarde gecreëerd in het interdisciplinaire plaatje ter preventie en behandeling van topsporters, recreanten en kinderen.

Heel wat sportclubs en topatleten doen beroep op een podoloog. Een podoloog is een biomechanicus die aan de hand van een volledig functieonderzoek en dynamische analyses een inzicht probeert te krijgen in elk individueel bewegingsapparaat. Aan de hand van anamnese, schoeninspectie, functieonderzoek, bewegingsanalyse (gaan en of lopen), eventuele plantaire drukmetingen wordt dan een podologisch bilan opgemaakt.

Podologen maken gebruik van gesofistikeerde video-analyses aan de hand van dewelke ze bewegingen kunnen bekijken en bestuderen. Meten van hoeken, van hoekmomenten, snelheden en versnellingen helpen bij het analyseren van klachten. Ook als screening kan een dynamische analyse zijn nut bewijzen. Een biomechanisch onderzoek van een atleet zonder problemen kan gebruikt worden als referentie bij klachten, na revalidatie, postoperatief of na behandeling.

Het uitgangspunt is steeds het optimaliseren van het functioneren in zijn totaliteit. Dikwijls zijn dan ook adviezen voor kiné, osteo, manuele, faciale of andere technieken zeer belangrijk. Elke dysfunctie die het lichaam zelfregulerend kan herstellen zal aangewend worden.

Dikwijls zijn er echter ook externe hulpmiddelen noodzakelijk. De podoloog maakt gebruik van functionele zooltherapie als extern hulpmiddel. Deze specifieke podologische zooltherapie heeft zijn Amerikaanse roots te danken aan dr Merton Root. Wat toen een proefondervindelijke harde zool was als gevolg van een subtalaire neutrale onbelaste gipsafdruk is uitgegroeid tot een functioneel zolensysteem met alle mogelijke intrinsieke en extrinsieke combinaties in diverse eigentijdse duurzame materialen. 

Heden hebben 3D van een belaste voet, hoge technologische technieken en cad cam hun intrede gedaan in de podologie. Diverse podologen leveren reeds hoogtechnologische BORGInsole functionele zolen af aan sporters, kinderen en andere patiënten. Deze functionele zolen zijn een gevolg van een zeer disciplinaire podologische aanpak. Ze zijn steeds voorafgegaan door een anamnese, schoeninspectie en schoenadvies, functieonderzoek en dynamische analyses.

Om tot een BORGInsole functionele zool te kunnen overgaan zijn er diverse dynamische parameters nodig die moeten ingegeven worden om de ingescande 3D voet van de patiënt te kunnen bewerken. Het podologisch biomechanisch onderzoek is gebaseerd op de assen van de voet en hun onderlinge relaties en invloeden. Zo weten we dat een beweging van de subtalaire gewrichtsas zijn invloed heeft op het midtarsale gewricht. Dit zijn mechanismen die makkelijk kunnen toegepast worden in een “ BORGInsole ”.

Eveneens kan deze hoogtechnologische podologische functionele zool door rotatie van het calcaneum, via de stijgende kinetische keten op bepaalde momenten van de contactfase van de voet, zijn invloed geven om gans het bewegingsapparaat naar knie, heup en rug te synchroniseren. Door op de belaste 3D scan van de voet assen te plaatsen kunnen we deze bewegingen gaan simuleren en beïnvloeden.

Een correcte functionele zool heeft pas zijn waarde nadat deze op een perfecte manier neuromusculair is geadapteerd, en wanneer deze zool terecht komt in de juiste schoen.

Schoenadvies voor de dagelijkse schoenen is daarom evenzeer en soms nog belangrijker dan een juist sportschoenadvies.

 

Delen: 
Podologie Charlotte Plouvier. Copyright © 2022