Mijn eerste consultatie en verloop van het onderzoek.

Hoe beland ik bij een podoloog?

Meestal kom je bij een podoloog terecht na doorverwijzing van een arts of specialist.
Maar je kunt ook altijd zelf rechtstreeks een afspraak maken voor een preventieve analyse.

Hoe verloopt een onderzoek door de podoloog?

Na het eerste contact (telefonisch, via website of mail), waarin reeds kort de hulpvraag werd gesteld, zal de podoloog  overgaan tot het uitvoeren van een podologisch onderzoek. Dit onderzoek neemt ongeveer één uur in beslag.

•    Het analytisch vraaggesprek.

De basis is altijd een uitgebreid vraaggesprek  met de patiënt waarin de podoloog zo nauwkeurig mogelijk de hulpvraag probeert te achterhalen. De medische achtergrond en voorgeschiedenis, soort belasting en pijndefinitie worden er besproken.

•    Klinisch onderzoek.

Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de statiek van het lichaam. Dit behelst voeten, knieën, heupen, bekken en lage rug. Er wordt speciaal gelet op links-rechts asymmetrie en de spierlengte- en kracht worden in kaart gebracht.

•    Stap- en/of loopanalyse.

Door gebruik te maken van een high-speed camera bestaat de mogelijkheid om alle gewrichten vanuit verschillende hoeken te registreren en daarna via speciale software de beelden te vertragen om via de beelden een correcte analyse te maken. Al naar gelang van de hulpvraag kan deze analyse zowel blootsvoets als met schoenen (sportschoenen, werkschoen, lage schoenen...) uitgevoerd worden. Deze loopanalyse geeft de podoloog heel belangrijke info over de mogelijke oorzaken van de geformuleerde klacht(en).

•    Biomechanisch onderzoek.

Via een reeks testen zal de podoloog de beweeglijkheid in de voet, knieën, heup, bekken en lage rug opmeten. Op die manier kan er een voetfunctie- en classificatie bepaald worden.

•    Analyse van de schoenslijtage.
 
Een zorgvuldige schoeninspectie verschaft via de mate en locatie van de schoenslijtage belangrijke informatie ter aanvulling van de uitgevoerde onderzoeken.

•    Tot slot, de podologische diagnose.

Alle elementen worden samengevat in een podologische diagnose die tenslotte , in nauwe samenspraak met de patiënt , uitmondt in een accuraat behandelingsplan. Hier zijn verschillende opties mogelijk zoals schoenadvies, oefentherapie, doorverwijzing naar kinesitherapeut, osteopaat, chiropractor, arts, sportdokter, orthopedisch geneesheer, functionele zooltherapie of specialiseerde voetbehandeling.

Wat breng ik best mee naar mijn eerste consultatie?

•    Identiteitskaart
•    Verwijzing van de arts / arts-specialist (indien van toepassing)
•    Eventuele röntgenfoto's, echo's, scanresultaten...
•    Schoenen waarin u de klachten ondervindt (sportschoenen, lage schoenen, werkschoenen...)

Podologie Charlotte Plouvier. Copyright © 2024