Mutualiteit

Welke tegemoetkomingen van het ziekenfonds bestaan er?

 

  • Sommige ziekenfondsen geven onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor podologie. Voor meer info neemt u het best contact op met uw ziekenfonds
  • Patiënten met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen, hebben recht op terugbetaling van twee behandelingen per kalenderjaar bij een door het RIZIV erkend podoloog
  • Ook patiënten met een diabetespas hebben recht op de terugbetaling van twee behandelingen per kalenderjaar bij een erkend podoloog, als de prestaties voorgeschreven zijn door de behandelende arts en de patiënt een verhoogd risico heeft op voetwonden (risicoklasse 1, 2a, 2b of 3)
  • Voor podologische zolen is er een tegemoetkoming bij het ziekenfonds Partena. 

 

Podologie Charlotte Plouvier. Copyright © 2024